WELKOM & NIEUWS WELKOM & NIEUWS

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Lees hier het laatste nieuws en informatie over activiteiten in en rond de kerk.

Samen met de Hervormde gemeente Renkum en de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel zijn wij op weg naar een fusie in 2020 waarna wij de Protestantse gemeente Renkum-Heelsum zullen vormen. Op deze website is de samenwerking ook terug te zien in gezamenlijke berichtgeving, de toenemende gezamenlijke activiteiten, de wekelijkse kerkdiensten etcetera.

 
Uw privacy op deze website Uw privacy op deze website

De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei van kracht is, stelt steviger eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Onze website is daarom beschermd met een zogenaamd SSL certificaat (het ’slotje’ in de adresbalk) dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van de website en uw internet browser zoals Chrome of Internet Explorer.

Lees ook onze privacyverklaring met oog op het gebruik van deze website.

 
Beroepingswerk van start

Beroepingswerk van start

Op maandag 7 januari 2019 hebben de drie voorzitters van de kerkenraden tijdens een bijeenkomst in Overweide de commissie geïnstalleerd die op zoek gaat naar een predikant die voldoet aan de profielschets van de drie samenwerkende gemeenten. Het streven is dat de nieuwe predikant in november aan de gemeenten gepresenteerd is.

De leden van de beroepingscommissie zijn (op de foto, van links naar rechts): Rianne Hak, Anne van Laar, Alexander van der Pol, Anneli Langbroek (voorzitter), consulent Ds. Jan Waagmeester, Inge Wezel, Jan Rochat, Eline Scheffer, Gert van der Weerd, Kees van der Horst (secretaris) en (niet op de foto) consulent Ds. Wouter Koelewijn.
 
"Wij zijn blij en dankbaar dat deze mensen gehoor hebben gegeven aan de roep om in deze zoektocht een taak te vervullen. Wij wensen hen allen een goede en vruchtbare samenwerking en een mooie tijd toe en bidden hen wijsheid en Gods Zegen toe", aldus de voorzitters van kerkenraden.

De beroepingscommissie wordt bijgestaan door onze twee consulenten Ds. Wouter Koelewijn en Ds. Jan Waagmeester. Het is verder goed om te vermelden dat de leden van de commissie een geheimhoudingsplicht hebben tijdens en na het proces. Waar mogelijk zal de commissie  de gemeenteleden op de hoogte houden van de vorderingen in haar werk en zij hoopt een unaniem gedragen voordracht voor het beroepen van een predikant aan de kerkenraden en de gemeenten te kunnen doen.

Gemeenteleden mogen namen van mogelijk geschikte predikanten noemen bij de secretaris van de commissie: Kees van der Horst.

 
De Bijbel in 200 verhalen

Het thema van zondag 27 januari
De Bijbel in 200 verhalen

 


Gezamenlijke kindernevendiensten werken met nieuwe methode Bijbel Basics vanaf janauri 2019
Nu onze kerken steeds meer samenwerken en er elke week maximaal twee kerken open zijn, bundelen de kindernevendiensten hun krachten en gaan hetzelfde programma draaien. Er is vanaf januari ook twee keer per maand (de 1e en de 3e zondag) een nevendienst voor de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs.

Als methode is gekozen voor Bijbel Basics van het Nederlands Bijblegenootschap. Het programma biedt elke week een verhaal aan en behandelt de De Bijbel in 200 verhalen. De methode stelt zowel de Bijbel als het kind centraal. Bijbel Basics blijft dicht bij de bijbelverhalen, en biedt extra informatie aan bij de verhalen en bij de tijd en omgeving van de Bijbel. Zo kunnen de verhalen zelf tot de kinderen spreken. Niet alleen de meest bekende verhalen over Abraham, Jozef en Jezus, maar ook teksten uit de Psalmen, Prediker en de brieven van Paulus. Leren de kinderen de Bijbel in zijn hele breedte en schoonheid kennen.

lees meer ยป
 
Inspirerende activiteiten voor kinderen en jongeren

Inspirerende activiteiten voor kinderen en jongeren

Collecte zondag 27 januari
Landelijk Jeugdwerk (JOP)


Vandaag wordt er gecollecteerd voor kerkelijk jeugdwerk JOP (Jong Protestant). Deze organisatie ontwikkelt materialen en organiseert inspirerende activiteiten voor kinderen en jongeren. Er zijn trainingen op allerlei terreinen van het jeugdwerk; zoals catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat er meer materialen en trainingen ontwikkeld worden, om plaatselijke jeugdwerkers te ondersteunen bij het belangrijke werk om geloof, hoop en liefde te delen met kinderen en jongeren. Dat elk kind en iedere jongere zich door God geliefd weet. Samen geven vrijwilligers en professionals daar in het jeugdwerk vorm aan.

 
Goede medische zorg voor de allerarmsten

Goede medische zorg voor de allerarmsten


Gezamenlijk
ZWO collectedoel:
Kushe Foundation

Met ingang van 2018 steunen de gezamenlijke diaconieën het ZWO project UBC Mattru ziekenhuis in Siërra Leone. De Stichting Kushe Foundation steunt ons daarbij. Het ziekenhuis werd in de vorige eeuw opgericht door zendelingen in het zuiden van Siërra Leone. Toen in 1991 de oorlog uitbrak werd het ziekenhuis in beslag genomen door de rebellen, die het als hoofdkwartier gebruikten. Hoewel na afloop van de oorlog (2002) de lokale kerk pogingen deed het ziekenhuis weer te laten functioneren, bleef dit erg moeilijk. De komende zes tot acht jaar zullen teams van medisch en technisch personeel uitgezonden worden om het ziekenhuis zowel qua zorg als qua faciliteiten weer op te bouwen. Het Amerikaans/Nederlandse echtpaar Jonathan en Heleen Yoder (arts en orthopedagoog) maken deel uit van het eerste team dat uitgezonden is voor een periode van twee jaar. In ons gezamenlijke ZWO project willen we twee doelen ondersteunen: Het ziekenhuislaboratorium. Dit is hard toe aan renovatie en modernisering. En de Psychosociale Afdeling. Dit verleent zorg aan meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en aan kinderen met een beperking.

Doel 2018
Ons doel in Renkum-Heelsum voor 2018: 2.000 euro om het laboratorium te renoveren. Verder 1.200 euro voor psychosociale hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik en kinderen met een beperking in hun familie. Dit doel is inmiddel ruimschoots gehaald. Alleen al in onze kerk zijn de volgende bedragen bijeengebracht:

De Herfstmarkt op 11 september 2018 heeft ca. 4.000,00 euro opgebracht voor het gezamenlijke ZWO project Stichting Kushe Foundation. De overige opbrengsten in onze kerk waren: 544,35 euro op 4 februari, 144,35 euro op 22 april en 293,35 euro op 3 juni. Dat brengt de opbrengst uit onze kerk op een totaal van 4.982,05 euro (en 2018 is nog niet voorbij) Het totaal bedrag zal door de diaconie worden aangevuld tot €5000,00. Een prachtig resultaat.

De financiële afwikkeling loopt via de Stichting Kushe Foundation, zij zorgen ervoor dat elke 3 maanden onze giften één op één naar het project in Sierra Leone worden overgemaakt.

Kushe betekent 'Bedankt'. Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 
Bloemetjes voor bijtjes!

Bloemetjes voor bijtjes!

Kijk voor meer informatie over de milieutip van de maand op de pagina van 'Groene Kerk'.

 
Onze kerk fraai belicht

Onze kerk fraai belicht

Fotografe Diana Nieuwold uit Hoogeveen heeft onlangs een mooie fotoreportage geschoten in onze kerk en gepubliceerd op haar website Kerkfotografie.nl. Kerkfotografie brengt kerken in beeld. Je vindt op de site een overzicht van ruim tweehonderd kerken die tot op dit moment gefotografeerd zijn. Op de website lezen we: "Het gaat om kerken met een oud en/of bijzonder interieur. Samen vormen zij een beeldbank van herinnering, herkenning en misschien zelfs bezinning. Met dit project hoopt zij dat op deze manier de kerken van nu zichtbaar blijven voor de generaties na ons. Ook als de kerken zelf inmiddels een andere bestemming hebben gekregen of zijn afgebroken." Op YouTube is een reportage van RTV Drenthe te zien waarop Nieuwold haar 200ste kerk in beeld brengt en vertelt wat haar inspireert.

Copyright foto: Kerkfotografie.nl