zo 13 jan 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Arrie van Veen uit Soest
In de Gereformeerde kerk: doopdienst
Tekst(en): Jesaja 40: 1-11 en Lucas 3: 15-16; 21,22
Ouderling: Will Heykamp
Organist: Rien Capelle (orgel) en Remco Kosters (piano)

Deze zondag mogen we een kindje dopen. Tijdens deze feestelijke dienst horen we ondermeer gedeelten uit het evangelie van Lucas waarin Johannes vertelt dat Jezus zal dopen met de Heilige Geest. We horen verder dat als Jezus zelf gedoopt is een duif op hem neerdaalt en een stem uit de hemel zegt: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ In de nevendienst gaat het ook om een verhaal uit Lucas: de duivel probeert Jezus te verleiden, maar hij slaagt daar niet in.

  • Kindernevendienst: Bijbel Basics (Lucas 4:1-13)
  • Lector: Marjoleine Garcia Perez-van Reenen
  • 1e collecte: diaconaal doel
  • 2e collecte: plaatselijke gemeente
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom in De Spreng om de doopouders te feliciteren, elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug