Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO-groep (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) betrekt de gemeente bij projecten op het gebied van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De ZWO werkt mee aan kerkdiensten, zoals de zondagen voor het werelddiaconaat, organiseert en ondersteunt speciale projecten (al dan niet in samenwerking met Kerk-in-Actie).

De ZWO-groep is een werkgroep van de drie protestantse kerken in Renkum en Heelsum.

 
Nieuwsbrief van Jon en Heleen Yoder Nieuwsbrief van Jon en Heleen Yoder

Beste allemaal, 
Onze laatste Nederlands nieuwsbrief schreven we kort voor we op verlof gingen. We hebben opnieuw genoten van een heerlijke tijd in Nederland en Amerika en zijn inmiddels alweer enkele maanden aan de slag in Sierra Leone. Zoals we in mei schreven, besloten we begin dit jaar ons contract te verlengen tot 1 december. Inmiddels heeft een Amerikaans echtpaar dat al jaren betrokken is bij het ziekenhuiswerk besloten om volgend jaar drie termijnen van drie maanden hier te komen werken. Daarmee is deels voorzien in een waarnemer voor Jon en daar zijn we erg dankbaar voor. Om het werk goed over te dragen hopen we nu tot eind februari hier te blijven. Zodoende heeft Heleen ook wat meer tijd om onze nieuwe organisatie Nyandengoh! een wat steviger basis te geven voor we weggaan. Wat we hierna gaan doen weten we nog niet, behalve dat ons plan is nog geregeld hier terug te komen om zowel het werk van Nyandengoh! als het ziekenhuis te ondersteunen. 
 
lees meer »
 
ZWO-Collecte zondag 2 februari voor de stichting Lwengo Kids Foundation ZWO-Collecte zondag 2 februari voor de stichting Lwengo Kids Foundation
Dit schrijft de stichting:
Uganda ligt in Centraal Afrika en wordt begrensd door Sudan in het noorden, Kenia in het oosten, Congo in het westen en Rwanda en Tanzania in het zuiden. Tijdens ons verblijf in 2012 maakten we kennis met Anthony en het werk waar hij mee bezig was en is. Anthony is een bevlogen man met een droom en probeert de Lwengo Community op een hoger plan te trekken en een einde te maken aan de heersende armoede d.m.v. onze financiële bijdrage en sponsoring van kinderen, maar ook door de bevolking goede voorlichting te geven en zelfwerkzaamheid te stimuleren.
Zijn motto is: geef geen vis, maar een hengel en leer hen vissen!
Wij waren geraakt en besloten hem daarbij te gaan helpen.


Helpt u ook mee om dit project te steunen?
3 mensen van de stichting Lwengo Kids Foundation zullen ons tijdens de kerkdienst of tijdens het koffie drinken informeren over hun werk.

De ZWO-commissie

 
 
De weg naar de toekomst ligt open

De weg naar de toekomst ligt open

Visie
Onze Stichting is van mening dat ieder kind, ongeacht afkomst, recht heeft op educatie in de breedste zin van het woord om uitzicht op een goede toekomst te vergroten. Dit komt ten goede van het kind, het gezin, het district en uiteindelijk het land waar het kind in opgroeit.
 
Missie
Eén van de armste streken van Uganda is Lwengo, een gebied waar aids en hivbesmetting zijn sporen hebben nagelaten. 
Onze contactpersoon Anthony, spoort samen met zijn medewerkers de kinderen op die geen uitzicht hebben op onderwijs en goede zorg. Wij proberen in Nederland of elders in Europa sponsors voor deze kinderen te vinden, zodat ook zij een goede toekomst hebben. 


De belangrijkste kleuren van het logo zijn blauw en oranje, omdat de schooluniformen ook oranje en blauw zijn zoals op de foto hierboven te zien is. 
Ons logo heeft de volgende betekenis:
  • De horizontale lijn: vaste grond onder kindervoeten
  • De verticale lijn: een steuntje in de rug
  • Het dak: bescherming van de kinderen
  • De boom: teken van een nieuw leven, nieuwe toekomst
  • De opening: de weg naar de toekomst ligt open
  • De kinderen: Daar doen we het voor
lees meer »
 
ZWO-Collecte zondag 16 februari voor Werelddiaconaat ZWO-Collecte zondag 16 februari voor Werelddiaconaat

“Steun aan boerengezinnen in Noord-Kameroen”

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar theologisch onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Wat kan deze kerk doen met uw steun?
  • Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro.
  • Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost 105 euro.
  • Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost 2.000 euro.

De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema Versterk de kerk, waar onze gemeente zich dit jaar voor inzet. Helpt u ook mee? 

De ZWO-commissie