Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO groep (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) betrekt de gemeente bij projecten op het gebied van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De ZWO werkt mee aan kerkdiensten, zoals de zondagen voor het werelddiaconaat, organiseert en ondersteunt speciale projecten (al dan niet in samenwerking met Kerk-in-Actie) en verzorgt de maandelijkse schrijfactie.

 

 
Gezamenlijk ZWO-project 2019 (met Stichting Kushe Foundation)

Gezamenlijk ZWO-project 2019 (met Stichting Kushe Foundation)

Boven 3 foto’s van het laboratorium bij het ziekenhuis: het betegelen, een wasbak in het TB lab (hierna moet het TB lab geverfd gaan worden) en de septic tank achter het laboratorium.


Doel 2019:
Heleen en Jon Yoder hebben besloten tot 1 december 2019 te blijven in Mattru, dus wij blijven ook dit jaar het project daar in Sierra Leone via de Stichting Kushe Foundation steunen.
Streefbedrag:
  • 1200 euro voor de Psychosociale Unit.
  • 1000 euro voor een Motor en een Helm voor een medewerker om huisbezoeken bij de kinderen met een beperking te kunnen doen.
 

 

 

 
Collecte ZWO-dienst zondag 3 februari 2019 Collecte ZWO-dienst zondag 3 februari 2019


De dienst wordt geleid door Ds. Jan Vissser uit Ermelo en de collecte is bestemd voor de Stichting Kushe Foundation, hiermee steunen we ons gezamenlijke project: het UBC Ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone.
“Voor Heleen en Jon Yoder is het zwaar om hun werk daar te doen, al zien ze wel vooruitgang”.  Ze hebben nog bijgetekend, omdat er nog geen opvolgers zijn.
 

 
Collecte Noodhulp Kerk in Actie zondag 17 februari 2019 Collecte Noodhulp Kerk in Actie zondag 17 februari 2019

Droogte overleven in Ethiopië


Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatveranderinig. Ze leren boeren over irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hen om geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen.
 
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie. Helpt u mee?
 

 
Verslag ZWO-project UBC Ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone Verslag ZWO-project UBC Ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone
lees meer ยป